Binnen en buitenmicrometers

We beschikken over 10 tallen binnen en buitenmicrometers, zowel analoog als digitaal. Deze micrometers kunnen correct meten tot op ±0,01mm nauwkeurig. DigitaleJaarlijks worden deze gecontroleerd op hun meetcorrectheid en indien nodig gekalibreerd.

ISO 9001

gecertificeerd
sinds 2010

Gegevens

  • Digitale binnemicrometers van  tot
  • Digitale buitenmicrometers van  tot