Uw partner in de productie van fijnprecisie mechanische onderdelen in metaal en kunststof

Milieu

Milieu

CO2 vrij, dankzij de zon!

Milieu

Onze productiehal is geoptimaliseerd om nutteloos energie verbruik te elimineren: luchtcompressor met frequentieomvormer (én afsluitklep én warmte recuperatie), zuinige T5 lampen, hoge isolatie van dak (20cm!) en muren (18cm), hergebruik regenwater,…

Door de aard van onze activiteit is Diametal echter een groot verbruiker van elektriciteit. Ons jaarlijks verbruik van elektriciteit bedraagt ±400MWh.

Sinds december 2010 beschikt Diametal over een eigen PV installatie van 172,8 MW piek die op zonnige dagen tussen maart en oktober genoeg electriciteit moet leveren om tijdens de dag volledig CO2 vrij te kunnen produceren. Ruim 70% van de opgewekte zonne-energie (±117MWh) wordt rechtstreeks door Diametal gebruikt bij de productie.

Klik hier om dit real time mee controleren… Als onze PV installatie meer als 80 Kwh produceert, dan draait, freest en vonkt Diametal CO2 vrij!

Diametal hoopt alvast op vele zonnige dagen!

Verder:

* Diametal gebruikt en verbruikt door de aard van de activiteit metalen, kunststoffen, oliën en vetten, koelvloeistof … Dit zijn geen milieu neutrale elementen. Dat beseffen we zeer goed bij Diametal en we houden hier echt rekening mee:

– Er worden geen vloeistoffen uit de productie geloosd. Er zijn trouwens geen rioolgaten of aflopen in de productiehal.

– De koelvloeistoffen worden zoveel mogelijk gefilterd en herbruikt. We mengen ons koelwater met demi water, zodat de standtijd verlengd wordt. De koelvloeistof heeft geen gevarenpictogrammen op het vat en is REACH goedgekeurd.

– Niet herbruikbare koelvloeistof (ook de olieën en vetten), worden verzameld in speciale vaten op lekroosters die op regelmatige basis door een gespecialiseerde firma opgehaald worden en verwerkt.

– Het water van de ontbraam en polier installatie wordt gefilterd en herbruikt.

– Alle metalen spanen worden per type gesorteerd en gerecycleerd.

– Er worden geen spuitbussen of aerosolen voor smering, ontvetten,… gebruikt in de productie.

– Onze ontvetinstallatie is gebaseerd op natuurlijke afbraak van de vetten en oliën door speciale bacteriën.

* Ons overige afval wordt afzonderlijk gesorteerd in containers voor papier-karton en restafval, en afgehaald.

* Onze productiehal is zeer goed geïsoleerd (20cm rockwool op het dak en zijpanelen =100mm YTONG + 80mm sandwich panneel).