Uw partner in de productie van fijnprecisie mechanische onderdelen in metaal en kunststof

Milieu

Milieu

CO2 vrij, dankzij de zon!

Milieu

Onze productiehal is geoptimaliseerd om nutteloos energie verbruik te elimineren:

  • Isolatie van dak (20cm rockwool) en muren (18cm Ytong en PU).
  • Onze perslucht wordt aangemaakt door een luchtcompressor met frequentieomvormer en levert dus enkel wat we vragen.
    • De warmte recupereren we in de winter en voeren we af naar buiten in de zomer.
    • Wordt automatisch afgezet  na bepaalde uren en in het week end.
  • Zuinige slimme LED verlichting die enkel werkt bij beweging en dus automatisch uitdooft.

Door de aard van onze activiteit is Diametal een groot verbruiker van elektriciteit. Jaarlijks verbruiken we ±425MWh.

Sinds december 2010 beschikt Diametal over een eigen PV installatie van 172,8 MW piek die op zonnige dagen tussen maart en oktober genoeg electriciteit moet leveren om tijdens de dag volledig CO2 vrij te kunnen produceren. In 2023 hebben we een grote batterij gekocht waardoor we 100% van alle opgewekte zonne-energie (±180MWh) zelf kunnen gebruiken.

Klik hier om dit real time mee controleren… Als onze PV installatie meer als 80 Kwh produceert, dan draait, freest en vonkt Diametal CO2 vrij!

Diametal hoopt alvast op vele zonnige dagen!

Verder:

* Hergebruik van regenwater voor koelwater productie, toiletten,…

* Diametal gebruikt en verbruikt door de aard van de activiteit metalen, kunststoffen, oliën en vetten, koelvloeistof … Dit zijn geen milieu neutrale elementen. Dat beseffen we zeer goed bij Diametal en we houden hier echt rekening mee:

– Er worden geen vloeistoffen uit de productie geloosd. Er zijn trouwens geen rioolgaten of aflopen in de productiehal.

– De koelvloeistoffen worden zoveel mogelijk gefilterd en herbruikt. We mengen ons koelwater met demi water, zodat de standtijd verlengd wordt. De koelvloeistof zelf heeft geen gevarenpictogrammen op het vat en is REACH goedgekeurd. Dus zonder schadelijk boorzuuer, formaldehyde, anti fungi, anti bacterie toevoegsel,…

– Niet herbruikbare koelvloeistof (ook de olieën en vetten), worden verzameld in speciale vaten op lekroosters die op regelmatige basis door een gespecialiseerde firma opgehaald worden en verwerkt.

– Het water van de ontbraam en polier installatie wordt gefilterd en herbruikt.

* Alle metalen spanen worden per type gesorteerd en gerecycleerd.

* Er worden geen spuitbussen of aerosolen voor smering, ontvetten,… gebruikt in de productie.

* Ons overige afval wordt afzonderlijk gesorteerd in containers voor papier-karton en restafval, en afgehaald.